Dożynki Gminno - Parafialne - 20 sierpnia 2023r.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni dla każdego rolnika. To odpoczynek i radość po ciężkiej pracy. Mają one długą tradycję na ziemiach polskich. Dnia 20 sierpnia 2023 roku również Gmina Stara Kornica mogła świętować Dożynki Gminno-Parafialne, na których nie zabrakło licznych atrakcji.

Z tego miejsca jako Wójt Gminy Stara Kornica składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizacje Dożynek Gminno-Parafialnych w Starej Kornicy.

Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy, Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za pomoc w przygotowaniu placu oraz dbałość o bezpieczeństwo podczas trwania Dożynek.

Szczególnie dziękuję Państwu Kalinowskim za udostępnienie placu na którym mogliśmy zorganizować Dożynki Gminno-Parafialne.

Gorąco dziękuję Paniom z Kół Gospody Wiejskich przede wszystkim KGW Kobylany, KGW w Starej Kornicy, KGW Wygnanki oraz KGW Nowa Kornica za trud oraz pracę włożoną w przygotowanie stoisk z pysznym jedzeniem oraz wszystkim, którzy przygotowali przepiękne wieńce dożynkowe.

Bardzo dziękuję Kołu Łowieckiemu „Dzik” z Rudki, Kołu Łowieckiemu „Oświata” z Krasnej oraz Kołu Łowickiemu „Hubert” z Siedlec za przygotowanie stoiska na którym, można było skosztować dań z sarny, kozła czy jelenia, a przy okazji można było obejrzeć trofea myśliwskie.

Serdecznie dziękuję sponsorom Firmie „OMYA”,”EKOLIDER”, F.H.U „ANDA” Danuta Kalinowska, Banku Spółdzielczemu w Kałuszynie oraz Firmie „Kalinowski” za wsparcie materialne naszych Dożynek Gminno-Parafialnych w Starej Kornicy.

 

Wójt Gminy Stara Kornica

Kazimierz Hawryluk

List-gratulacyjny-Marszałka-Województwa-Mazowieckiego-na-Dozynki-w-Starej-Kornicy-20.08-skan.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony