Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z decyzją podjętą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, preparat ze stabilnym jodem został przekazany poprzez powiatowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej do gmin i miast na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z przygotowaniem mieszkańców do ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie naszego kraju informujemy, że punkty wydawania preparatu będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica – Sala Konferencyjna;
  • Ośrodek Zdrowia w Starej Kornicy, Stara Kornica 231, 08-205 Kornica;

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Mazowieckiego!
Do tego momentu punkty wydawania preparatu nie będą wydawać tabletek jodku potasu i nie ma konieczności udawania się do nich.
Podkreślić należy, że w chwili obecnej jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, albowiem aktualnie nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Na stronie Państwowej Agencji Atomistyki: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna lub https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/  jest przedstawiana sytuacja radiacyjna w  kraju.  Należy kliknąć na daną stację pomiarową: Warszawa, Siemiatycze i Wolka Dobryńska (w naszym rejonie lub inne wg potrzeb)  w celu odczytu mocy dawki promieniowania gama.

Pomiar dawek promieniowania gamma w  µSv/h (mikrosiwert na godzinę). Więcej o promieniowaniu i bezpiecznej dawce można znaleźć w Internecie  https://www.diagdent.pl/blog/dawki-promieniowania-czy-jest-sie-czego-bac,42

ulotka informacyjna jodek.jpg

jodek 2.jpg

Powrót na początek strony