Informacja dla mieszkańców wsi Wygnanki odnośnie opłat.

Wójt Gminy Stara Kornica zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Wygnanki, aby dokonywali wpłat raty podatku oraz opłaty za odpady komunalne w kasie Urzędu Gminy Stara Kornica bądź na rachunek bankowy:

Podatki: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

Odpady komunalne: 82 8035 0000 0000 1658 2000 0920

Powrót na początek strony