Informacja dotycząca udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Gmina Stara Kornica informuje, że w br. przystąpiła do programu Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica”. 2 września 2020 r. Gmina podpisała umowę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymując dotacje w kwocie 5 588,00 zł  na pokrycie kosztów utylizacji azbestu w ilości 1180  m2 co stanowi 12,98 Mg.

 

Powrót na początek strony