Informacja o pracy Urzędu Gminy Stara Kornica

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 poz. 149) informujemy, że Urząd Gminy Stara Kornica nie przechodzi na tryb zdalny, a godziny i dni pracy nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony