Informacja odnośnie poboru opłat- wieś Wygnanki

W związku z opóźnieniem zgłoszenia do publikacji uchwały numer XLVII/286/2022 oraz XLVII/285/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków, Wójt Gminy Stara Kornica zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Wygnanki, aby dokonywali wpłat w kasie Urzędu Gminy Stara Kornica bądź na rachunek bankowy:

Podatki 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

Odpady komunalne 82 8035 0000 0000 1658 2000 0920

Jednocześnie informuje, że za nieuiszczenie opłaty w terminie nie będą naliczane odsetki.

Za zaistniałą sytuacje przepraszam mieszkańców Sołectwa Wygnanki.

Powrót na początek strony