Informacja odnośnie uszkodzenia sieci wodociągowej na SUW Wólka Nosowska

W dniu 09 maja 2022 roku podczas wykonywania prac budowlanych doszło do uszkodzenia jednej z rur na terenie SUW Wólka Nosowska. Awaria została usunięta tego samego dnia w godzinach popołudniowych, a następnie po konsultacjach z sanepidem w dniu 10 maja 2022 r. zostało zlecone przez Wójta Gminy płukanie sieci wodociągowej.

Na wniosek Wójta w dniu jutrzejszym 12 maja 2022 r. (kolejne zgodnie z harmonogramem 18 maja 2022 r.) zostaną pobrane próbki wody, w celu identyfikacji możliwości skażenia i jakości wody, a jej wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej niezwłocznie po otrzymaniu ich przez gminę. Dodatkowo stosowne informacje zostaną także przekazane radnym, radzie sołeckiej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie. Do tego czasu, jeżeli ktoś posiada obawy odnośnie skażenia i jakości prosimy jej nie spożywać.

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem uszkodzenia, mieszkańcy sołectw, których dotyczy awaria mogą wodę niezbędną do zaspokojenia najpotrzebniejszych celów bytowych zakupić na koszt gminy.

Dane do faktury przelewowej:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, NIP: 4960213725

Termin płatności 14 dni.

Ważne!

Proszę aby na fakturze w miejscu na wpisanie Uwag do faktury znalazł się wpis odnośnie Imienia i Nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby, której dotyczy zakup.

Zwrot środków za zakupioną wodę nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Urząd Gminy w Starej Kornicy

Powrót na początek strony