Informacja odnośnie zakresu prac przy projekcie pn.: Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach.

Gmina Stara Kornica informuje, iż zgodnie z założeniami ww. projektu oraz podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaplanowane do wykonania są kompleksowe prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne parku dworskiego w Kobylanach. Realizacja inwestycji m.in. obejmuje:

  • Pielęgnacja starodrzewia.
  • Wytyczenie ścieżek kulturowych.
  • Wdrożenie gry terenowej.
  • Budowę terenów rekreacyjno-sportowych.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku mieszczącego Centrum Kultury i Promocji.

Gmina zaznacza, że jednym z założeń projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z projektami sporządzonymi na potrzeby realizacji zadania. Boisko będzie przystosowane do takich gier jak:

  • piłka ręczna,
  • koszykówka,
  • tenis,
  • siatkówka

Na realizację tego zadania Gmina Stara Kornica otrzymała dofinansowanie w kwocie 999 877,49 zł

Projekt zagospodarowania terenu.pngProjekt zagospodarowania terenu.png

Powrót na początek strony