Informacja w sprawie dodatku węglowego dla gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych lokalach

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Stara Kornica informuję, iż gospodarstwo domowe, które zamieszkuje w odrębnym lokalu, dla którego w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania, może otrzymać dodatek węglowy, przy spełnieniu n/w warunków:

  1. zamieszkiwanie w odrębnym lokalu (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego),
  2. gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu (np. kopia złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, kopia wniosku o nadanie numeru porządkowego),
  3. wywiad środowiskowy potwierdzi, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania (osobne lub wspólne) uprawnia do przyznania dodatku węglowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS

Tel. 661 532 265 lub 83 358 78 22

gops@kornica.org

/-/ Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia (wyciąg) Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Poradnika-dodatek węglowy - pytania i odpowiedzi:

Powrót na początek strony