Informacja w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica informuje, iż punkt składowania i wydawania węgla  na terenie Gminy Stara Kornica znajdować się będzie w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) adres: Nowa Kornica 16C, 08-205 Kornica.

Odbiór węgla przez mieszkańców z gminnego PSZOK-u we własnym zakresie.

O terminie odbioru Urząd Gminy Stara Kornica będzie informować telefonicznie.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

 

Wjazd PSZOK Kornica.jpeg

Powrót na początek strony