Informacja w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców w nowym roku kalendarzowym.

Wójt Gminy Stara Kornica informuj, iż od 2 stycznia 2023r. można składać kolejne Wnioski o zakup preferencyjny węgla. Wzór wniosku jest dostępny w załączeniu na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Stara Kornica. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stara Kornica w pokoju nr 9 w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Dnia 3 listopada weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na podstawie tej ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1 500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1 500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwiając przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II turę. Tym samym mieszkaniec, który w I turze złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony