Jubileusz 100 rocznicy urodzin Pani Feliksy Świderskiej z Kobylan

Dnia 4 września 2021 r. Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk oraz Zastępca Kierownika USC Aneta Chromiec odwiedzili mieszkankę wsi Kobylany Panią Feliksę Świderską, która obchodziła Jubileusz 100 rocznicy urodzin. Szanownej Jubilatce przekazano serdeczne życzenia i gratulacje oraz podarowano bukiet kwiatów.

Uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej w Kobylanach. W tym uroczystym dniu Pani Feliksie towarzyszyły dzieci, wnuki oraz prawnuki. Życzenia urodzinowe i gratulacje złożyli także przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Łosicach.

Pani Feliksa jest obecnie najstarszą mieszkanką Gminy Stara Kornica.

Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu oraz życzymy kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności.

Powrót na początek strony