Komunikat

Wójt Gminy Stara Kornica ma przyjemność poinformować, że w dniu 1 lipca 2021 roku została podpisana umowa na zadanie pn.: „Renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem”.

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy posiadają informacje o osobach, które zostały pochowane na w/w cmentarzu lub posiadają jakiekolwiek informacje, zdjęcia, dokumenty historyczne tego miejsca o przekazanie ich do sekretariatu Urzędu Gminy.

Informacje te zostaną wykorzystane do uczytelnienia, upamiętnienia i upowszechnienia historii, kultury zabytku poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych planowanych do montażu na terenie cmentarza prawosławnego w Starej Kornicy.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony