Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy

Szanowni mieszkańcy,

w załączeniu przedstawiam Komunikat Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odnośnie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.02.00-IP01-14-104/20. Gmina Stara Kornica w ramach ww. konkursu otrzymała 80% dofinansowania na zadanie pod nazwą: Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy. Zgodnie z informacją termin realizacji zadania nie może przekroczyć 30 października 2023 r.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony