Konserwacja syreny OSP Wyrzyki

Gmina Stara Kornica jest w trakcie realizacji zadania konserwacji Syreny OSP Wyrzyki, w ramach projektu „Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita zadania będzie wynosić : 5400 zł
Z czego:4500 zł (dotacja) 900 zł (środki własne gminy)

Ulotka str. 2 - A5.jpgUlotka str. 2 - A5.jpg

Powrót na początek strony