Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica

logo-NFOSiGW.jpeg

Nazwa zadania:  Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 054 365,34 zł

Pożyczka NFOŚiGW: 1 051 015,34 zł

Źródło dofinansowania:

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne”


Opis inwestycji:
Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Stara Kornica w formule zaprojektuj i wybuduj.

Celem modernizacji oświetlenia w Gminie Stara Kornica jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg w tym obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągniecie powyższego celu pozwoli na uzyskanie efektów ekologicznych związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia zewnętrznego.

 
Planowana liczba punktów świetlnych do modernizacji: 596 szt.

 

Realizacja: 2023 rok

 

 

Powrót na początek strony