Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Stara Kornica, 08.11.2023r.

 

Informacja

Wójt Gminy Stara Kornica informuje, iż trwa nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 

- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do GOPS:

  • telefon: 661 532 265
  • email: gops@kornica.org

 

/-/Kazimierz Hawryluk

Wójt Gminy Stara Kornica

Powrót na początek strony