Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Urząd Gminy Stara Kornica ogłasza eliminacje gminne  Konkursu Plastycznego o tematyce Strażackiej.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Stara Kornica. Prace ocenianie będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola;

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV;

III grupa szkoły podstawowe klasy V-VIII;

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe;

V grupa – osoby dorosłe;

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

Przedmiotem konkursu są prace w dziecinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy – dowolny.

Zakończenie eliminacji gminnych nastąpi w dniu 31 grudnia 2022r. Prace należy składać do dnia 28 grudnia 2022r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy w Sekretariacie Urzędu w pokoju nr 9 razem z Kartą zgłoszeniową.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stara Kornica do wzięcia udziału.

Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej gminy www.kornica.org oraz na miejscu w Sekretariacie Urzędu.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony