Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku Gmina Stara Kornica planuje przystąpić do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa seniorów poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Osoby w wieku 65 lat i więcej, szczególnie samotne, mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa, które służą do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji upadku, zagrożenia życia lub zdrowia. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają pomocy poprzez wezwanie odpowiedniej służby i powiadomienie najbliższej osoby.

Usługa teleopieki jest całkowicie bezpłatna dla seniorów.

W związku z powyższym informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej  przyjmuje zgłoszenia do Programu do 28 lutego br.. Potrzeby mogą zgłaszać:

  • sami seniorzy
  • rodzina, sąsiedzi, znajomi
  • radni Gminy, sołtysi.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • pod numerami telefonów: 83-358-78-22, 661-532-265, 500-789-629, w godz. 7.30-15.30.
  • mailowo na adres: gops@kornica.org

/-/Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica

Luty 2022

Powrót na początek strony