Program "Opieka 75+"

Wójt Gminy Stara Kornica informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”.

Głównym celem Programu w Gminie Stara Kornica jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w szczególności w zakresie:

  • Pielęgnacji
  • Rehabilitacji fizycznej
  • Usprawniania zaburzonych funkcji organizmu

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane:

  • bezpłatnie dla osób o dochodzie nieprzekraczającym 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;
  • częściowo odpłatnie dla pozostałych osób.

 Bezpośrednim realizatorem Programu „Opieka 75+” będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.

Wartość otrzymanego dofinansowania w 2021 roku to kwota: 12.400zł.

/-/ Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica

Powrót na początek strony