Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Plakat-OW-2023.jpg

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji - 27.02.2023r.- 31.12.2023r.
Kwota dofinansowania – 121.359,63zł.
Całkowita wartość Programu – 121.359,63zł.
Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.

Cel główny Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie z Gminy Stara Kornica sprawujący bezpośrednią opiekę nad 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 6 osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zadania Programu
Przyznanie pomocy w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (9 osób/2061 godzin) oraz w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (4 osoby/914 godzin).

 

 

Powrót na początek strony