Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Stara Kornica informuje, że w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy  uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy - pok. nr 15.

Punkt czynny jest codziennie w godz. 7.30 -15.30

W Punkcie Konsultacyjnym mają Państwo możliwość skonsultowania wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Stara Kornica aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Stara Kornica.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych,
a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Zachęcamy do korzystania z Punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
oraz Portal Beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 


Założenie konta na Portalu Beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem
w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony