Trwa realizacja robót termomodernizacyjnych w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”

Trwa realizacja robót termomodernizacyjnych w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”

 

Gmina Stara Kornica realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

W ramach realizowanego projektu planowane jest zrealizowanie następujących prac termomodernizacyjnych:

 1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż gruntowych pomp ciepła, wymianę rurociągów z armaturą, wykonanie izolacji instalacji, wymianę grzejników oraz montaż zaworów i głowic termostatycznych;
 2. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę rurociągów z armaturą, wykonanie izolacji instalacji, wymianę zasobnika c.w.u oraz podwyższenie sprawności przesyłu przez zastosowanie cyrkulacji c.w.u.;
 3. Ocieplenie dachu łącznika wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 4. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 5. Ocieplenie ścian wewnętrznych budynku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 6. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 7. Wymiana okien zewnętrznych na nowe;
 8. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe;
 9. Modernizacja instalacji oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED;
 10. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

 

Cele projektu:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku;
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla;
 • zmniejszenie zużycia energii i paliw w termomodernizowanym budynku oświaty;
 • montaż odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych w Gminie Stara Kornica;
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej i opału;
 • wzrost komfortu życia użytkowników budynku szkolnego, co przełoży się na poprawę standardu nauczania poprzez;

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 808,91 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 130,11 MWh/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 44,26 MWht/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 45,05 MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 632 575,57 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 130,11 tony równoważnika CO2/rok

Koszt całkowity przeznaczony na realizację projektu wynosi 10 230 893,99 zł, zaś kwota dofinansowania uzyskana w ramach wniosku to 2 899 510,80 zł.

 

Unijne_mazowsze.jpg

Powrót na początek strony