Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę stanowiących mienie Gminy Stara Kornica.

 Stara Kornica, dn.03.11.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191 wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność i będących we władaniu Gminy Stara Kornica przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony