Wyniki Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego - Eliminacje gminne

Posiedzenie Komisji konkursowej odbyło się w dniu 02.01.2023r.

Na konkurs wpłynęło łącznie 12 prac plastycznych. 2 prace z grupy wiekowej – przedszkola oraz 10 prac z grupy wiekowej – szkoły podstawowe klasy I-IV.

Grupa wiekowa – przedszkola:

I miejsce zajął Tymon Dadun. 5 lat, grupa 5-latki, ZPPO w Starej Kornicy;

II miejsce zajęła Kasia Kalinowska. 4 lata, grupa 4-latki, ZPPO w Starej Kornicy;

Grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-IV

I miejsce zajął Jakub Golec. 9 lat, klasa III a, ZPPO w Starej Kornicy;

II miejsce zajęła Julia Karczmarz, 9 lat, klasa III a, ZPPO w Starej Kornicy;

III miejsce zajął Gabriel Sobczuk. 10 lat, klasa IV, ZPPO w Starej Kornicy;

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział, a zwycięzcom gratulujemy! Prace w/w uczestników zostaną przekazane na eliminacje powiatowe.  Z laureatami, którzy zajęli I miejsca  skontaktujemy się w celu ustalenia terminu indywidualnego odbioru nagród.

Skład komisji konkursowej :

Przewodniczący komisji Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica Łukasz Wiesner

Zastępca przewodniczącego komisji Kierownik GOPS Beata Jerzman

Członek komisji Pracownik ds. administracji i promocji Martyna Tymoszuk

Członek komisji Pracownik ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania Kamila Tymicka

Powrót na początek strony