Zaproszenie do udziału w konsultacjach

W ramach realizacji projektu CESSEU (Central and Eastern European Sustainable Energy Union) Gmina Stara Kornica przystąpiła do inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Convenant of Mayors) – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, które zobowiązuje Gminę do opracowania planu SECAP czyli Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Stara Kornica.

Plan SECAP jest wskazaniem kierunków rozwoju Gminy w osiągnięciu większej neutralności klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej, pozwoli on na  obranie właściwego kursu i monitorowanie postępów takich działań. Proponowane cele są bardzo ambitne i wynikają z intencji przedstawionych przez Komisję Europejską, jakim są m.in.: obniżenie emisji dwutlenku węgla o 55%, ograniczenia zużycia energii oraz wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym.

Został opracowany „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Stara Kornica”.

Konsultacje dotyczące zaprezentowanego planu SECAP będą przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w formie elektronicznego formularza zgłaszania opinii. Zapraszamy do przedstawienia swoich uwag w terminie do 27.12.2022 do 10:00.

Link do formularza: Formularz

porozumienie burmistrzow.jpgporozumienie burmistrzow.jpg

 

 

Powrót na początek strony