Zaproszenie na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 19 lipca 2022 r. godz. 15:00.

Stara Kornica, dnia 18 lipca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.51.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:
    • stwierdzenie quorum,
    • przedstawienie porządku obrad,
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2022 r. sygn. akt: 4181-0.Pa.24.2021.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony