Zaproszenie na LVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica - 29.09.2022 r. godz. 17:00

Stara Kornica, dnia 28 września 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.56.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 17:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
  2. zmiany uchwały nr  XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 - 2036,
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2022
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony