Zaproszenie na LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 20.10.2022 r.

Stara Kornica, dnia 18 października 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.57.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 16:00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:
    • stwierdzenie quorum,
    • przedstawienie porządku obrad,
    • przyjęcie protokołów z LIV, LV, LVI sesji
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony