Zaproszenie na LX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 09.12.2022 r.

Stara Kornica, dnia 8 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.60.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 17:30.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. uchylenia uchwały nr LIX/338/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,
  3. Uchylenia uchwały LIX/340/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2023 oraz zwolnień w tym podatku,
  4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2023 oraz zwolnień w tym podatku. 
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony