Zaproszenie na LXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

 

                                                                        Stara Kornica, dnia 7 czerwca 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

w Starej Kornicy

RG 0002.65.2023                                                     

                                                             

Radni Gminy Stara Kornica

                                           

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXIV Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 09 czerwca 2023 r. (Piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 10:00

 

Porządek obrad sesji :       

1.    Otwarcie.

2.    Sprawy organizacyjne:

1)     stwierdzenie quorum,

2)     przedstawienie porządku obrad,

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 20232 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach – jednostki  budżetowej Powiatu Łosickiego

4.    Sprawy różne i wolne wnioski

5.    Zamknięcie obrad

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/  Zofia Szpura 

Powrót na początek strony