Zaproszenie na XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 17 września 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.41.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:30.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XL sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony