Zaproszenie na XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 1 grudnia 2021r.

Stara Kornica, dnia 29 listopada 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.43.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony