Zaproszenie na XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 13 lipca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.39.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 09:00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:
    • stwierdzenie quorum,
    • przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do "Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii".
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony