Zaproszenie na XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 19 lutego 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.35.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036
  • zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka
 4. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony