Zaproszenie na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 26 maja 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.37.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia Gminy Stara Kornica do "Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii",
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Popławy,
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku z dnia 23 marca 2021 r. o wyrażenie zgody na wynajem lokalu zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 5. Rozpatrzenie oferty z dnia 28 kwietnia 2021 r. i podjęcie decyzji o rekultywacji składowiska zgodnie z decyzją Marszałka.
 6. Zamknięcie obrad sesji

Przewodnicząca Rady gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony