Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza to wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy. Do dyspozycji jest 25 mln zł.

Zgłaszając projekt masz szansę zrealizować własne pomysły i zmienić swoje otoczenie.

To Twój wkład w rozwój województwa!
Porozmawiaj z sąsiadami, przyjaciółmi, rodziną i wspólnie zdecydujcie z jakiego obszaru tematycznego chcielibyście złożyć projekt.
Czy będzie to kultura i organizacja festiwalu czy może zdrowie i warsztaty dotyczące psychorozwoju dzieci i młodzieży?
Decyzja należy do Ciebie.

  1. Jakie projekty można zgłaszać?
  • inwestycyjne do kwoty 1 000 000 zł
  • nieinwestycyjne do kwoty 200 000 zł

Zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. „twarde” projekty, takie jak np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Na projekt inwestycyjny można zdobyć nawet do 1 mln zł. Co jednak istotne, projekt inwestycyjny może być realizowany tylko na nieruchomościach należących do województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek.

Projekty o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej „miękkie”, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne czy koncerty. Pomysły na projekt nieinwestycyjny można zgłaszać do kwoty 200 tys. zł.

  1. Jak zgłosić projekt?

Kluczowy jest pomysł na projekt. Zastanów się z grupą przyjaciół, współpracowników czy sąsiadów, co chcielibyście zmienić w swojej okolicy lub na terenie województwa mazowieckiego. Projekty można składać w takich obszarach, jak np. edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura oraz ochrona zabytków, pomoc społeczna czy wspieranie rodziny.

Krok drugi to precyzyjne, ale i ciekawe opisanie projektu w formularzu zgłoszeniowym. Wybieramy kategorie, w jakiej składamy projekt, wymyślamy ciekawy tytuł oraz dodajemy skrócony opis projektu, co jest szczególnie ważne, bo będzie on promował projekt podczas głosowania. W formularzu należy również zawrzeć uzasadnienie potrzeby realizacji oraz grupę docelową, do której jest adresowany.

Krok trzeci to kosztorys projektu. Rozpiszcie go tak, jak potraficie najlepiej. Jeżeli nie znacie kosztów, nie martwcie się. Pomożemy Wam.

Krok czwarty to zdobycie pod projektem minimum 50 podpisów mieszkańców województwa mazowieckiego, w formie listy papierowej lub elektronicznej. Każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, może poprzeć projekt.

Krok piąty to wysłanie projektu. Projekt można złożyć w wersji elektronicznej na platformie www.bom.mazovia.pl, w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie UMWM w Warszawie (i w delegaturach UMWM). Można też złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze. Nabór trwa od 21 listopada 2022 r. aż do 13 stycznia 2023 r.

  1. Gdzie można znaleźć informacje o Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Wszystkie informacje o BOM dostępne są na bom.mazovia.pl

 Co warto wiedzieć.jpg

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony