Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.


Wartość dofinansowania: 2 520 000,00 zł      


Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej służących edukacji. Jest to główny budynek na terenie gminy, gdzie znajduje się szkoła podstawowa oraz przedszkole. Inwestycja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska ograniczając o 133,08 ton rocznie emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a przez to realizując zasadę zrównoważonego rozwoju. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wpłynie na osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego. Inwestycja została przygotowana z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto pozytywnym dla środowiska efektem inwestycji będzie spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii i uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu. Zmniejszenie wykorzystania surowców nieodnawialnych i osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej. Ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych w wyniku spalania paliw na potrzeby ogrzewania, w tym substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu oraz dwutlenku węgla (CO2). Zostanie wykonana instalacja pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych zasilających te budynki.

Projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji: 2023 r.

POLSKI_LAD.jpg

Powrót na początek strony