Dofinansowanie na projekt "Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacją budynku szkolnego"

Umowa RPMA.05.03.00-14-i369/20-00 z dnia 28 lipca 2021 roku

W ramach projektu planowana jest przebudowa parku dworskiego (alejki parkowe wraz ze ścieżką edukacyjno - historyczną z grą terenową, izba pamięci, ogrodzenie ternu parku), budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach.

Wartość całkowita projektu: 1 701 35,99 zł
Dofinansowanie z UE: 999 877,49 zł

Powrót na początek strony