Dotacje dla gminy

  • Herb Urzędu Gminy Stara Kornica

    „Opieka wytchnieniowa"-edycja 2021

    Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Okres realizacji - 11.05.2021r.- 31.12.2021r.

  • Herb Urzędu Gminy Stara Kornica

    Kolejne dofinansowania dla Gminy Stara Kornica

    Wójt Gminy Stara Kornica z przyjemnością informuje, że w dniu 09.06.2021 roku w Łosicach przy udziale przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało podpisanych 6 umów w ramach, których Gmina Stara Kornica otrzyma dofinansowanie na realizację niżej wymienionych zadań:

Powrót na początek strony