Informacja dotycząca udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Gmina Stara Kornica informuje, że w br. przystąpiła do programu Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica”. 3 grudnia 2021 r. Gmina podpisała umowę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymując dotacje w kwocie 29.985,98 zł na pokrycie kosztów utylizacji azbestu w ilości 75,04 Mg.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

tablica.jpg

Powrót na początek strony