Kolejne dofinansowania dla Gminy Stara Kornica

Wójt Gminy Stara Kornica z przyjemnością informuje, że w dniu 09.06.2021 roku w Łosicach przy udziale przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało podpisanych 6 umów w ramach, których Gmina Stara Kornica otrzyma dofinansowanie na realizację niżej wymienionych zadań:

  1. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim”.
  2. „Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany” – w ramach zadania budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji tzw. FOGR.
  3. „Modernizacja Strażnicy OSP w Rudce obejmująca wymianę podłogi” – w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”.
  4. „Komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny” dla OSP Wyrzyki – w ramach zadania „OSP-2021”.
  5. „Modernizacja bram garażowych – montaż automatyki do 3 bram garażowych w OSP Nowa Kornica” – w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021”.
  6. „Uzupełnienie nasadzeń poprawiających jakość powietrza w miejscowości Stara Kornica” – w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”.

Całkowita wartość przedsięwzięć obejmujących dofinansowanie wynosi – 4 504 370,81 zł

Ponadto informuję również, że oczekujemy na podpisanie kolejnych umów na przedsięwzięcia dla których Gmina uzyskała pozytywną ocenę złożonych wniosków w latach 2019-2021. Wartość zadań oczekujących na dofinansowanie wynosi ponad 7 mln złotych.

Powrót na początek strony