Modernizacja strażnicy OSP w Rudce obejmująca wymianę podłogi.

Gmina Stara Kornica zrealizowała zadanie dotyczące modernizacji strażnicy OSP w Rudce w zakresie wymiany podłogi.

Zadanie dofinansowano ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

Wartość całkowita zadania wyniosła 31 543,99 zł

z czego:

10 000,00 zł dotacja

21 543,99 zł środki własne gminy (Fundusz Sołecki).

Na zdjęciu widoczne jest logo marki Mazowsze oraz w półkolu koloru czerwonego kontury województwa mazowieckiego a na nich napis MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Poniżej znajduje się informacja: Zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Rudce obejmująca wymianę podłogi” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

Powrót na początek strony