„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popławach”

 

tablica informacyjna.jpg

Gmina Stara Kornica zrealizowała projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popławach”. Dofinansowanie Gmina Stara Kornica pozyskała w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.

Wartość całkowita zadania: 38 000,00zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość wkładu własnego: 28 000,00 zł w tym:

  • 16 733,73 zł - środki Funduszu Sołeckiego
  • 11 266,27 zł – środki z budżetu Gminy Stara Kornica
Powrót na początek strony