„Opieka wytchnieniowa"-edycja 2021

Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Okres realizacji - 11.05.2021r.- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 68.544,00zł.
Całkowita wartość Programu – 68.544,00zł.

Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel Programu

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością;
 2. czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

  Zadania Programu
  Przyznanie pomocy w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (5 osób) oraz w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (2 osoby), w wymiarze 240 godzin na każdą osobę niepełnosprawną.

  Grupa docelowa Programu
  Program skierowany jest do członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 3 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Efekty programu

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością;
 2. czasowe odciążenie członków rodzin od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń.

Wójt Gminy Stara Kornica
Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony