Podpisanie umowy na zadanie pn.: "Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Starych Szpakach"

Wójt Gminy Stara Kornica informuje, że w dniu 2 września 2021 roku została podpisana umowa na dofinasowanie zadania „Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Starych Szpakach” w kwocie 80.000,00 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

Gmina Stara Kornica po raz kolejny ubiegała się o środki na infrastrukturę sportową w Starych Szpakach. W roku 2019 Gmina wnioskowała o dofinansowanie na budowę i modernizację kompleksu sportowego przy Szkole  Podstawowej w Starych Szpakach według załączonego projektu obejmującego boiska oznaczone literą: A, B, C, D oraz skarpy i chodniki. Ze względu na brak środków nie uzyskano dofinansowania.

W roku 2020 Gmina również wnioskowała o dofinansowanie. Ze względu na zmianę kryteriów naboru wnioskowano tylko na modernizację boiska do piłki siatkowej oznaczonego na projekcie literą D oraz skarp i chodników. Ze względu na  brak środków nie uzyskano dofinansowania.

W marcu bieżącego roku,  po raz kolejny Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w tym samym zakresie co w roku ubiegłym, tj. na modernizację boiska do piłki siatkowej oznaczonego na projekcie literą D oraz skarp i chodników. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, Gmina Stara Kornica pozyskała dofinansowanie. Prowadzone są czynności w zakresie wyboru Wykonawcy.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony