Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Plakat-AOON-2023.jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji - 27.02.2023r.- 31.12.2023r.
Kwota dofinansowania – 153.184,64zł.
Całkowita wartość Programu – 153.184,64zł.
Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.


Cel Programu

Zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

oraz

  1. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp..

 

Adresaci Programu

Uczestnikami Programu są 9 osoby dorosłe z Gminy Stara Kornica posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zadania Programu

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystania z dóbr kultury.

 

Powrót na początek strony