Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Flaga i godło.png

Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.   
Okres realizacji - 22.02.2022r.- 31.12.2022r.
Kwota dofinansowania – 97 512,00 zł.
Całkowita wartość Programu – 97 512,00 zł.

Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel Programu

Zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz

  1. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp..

Adresaci Programu

Uczestnikami Programu są 4 osoby niepełnosprawne z Gminy Stara Kornica, w tym 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadania Programu

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystania z dóbr kultury.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony