Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Flaga i godło.png

Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Okres realizacji - 22.02.2022r.- 31.12.2022r.
Kwota dofinansowania – 97.920,00zł.
Całkowita wartość Programu – 97.920,00 zł.

Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel główny Programu

Wsparcie członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Adresaci Programu

Członkowie rodzin z Gminy Stara Kornica sprawujący bezpośrednią opiekę nad 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 4 osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadania Programu
Przyznanie pomocy w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (6 osób) oraz w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (4 osoby), w wymiarze po 240 godzin na każdą osobę niepełnosprawną.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony