Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Informuję, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na ternie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 roku.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony